Rescue/Hybrid/Utility

 Gậy Rescue còn có tên gọi khác là gậy Hybrid,Utility, nó còn chứa cả các tính năng của Irons (gậy sắt) và fairway woods (gậy gỗ) nữa.Gậy Rescue là loại gậy hiện đại, thay thế cho gậy 3 và 4 sắt. 

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 15)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Gậy golf Rescue TaylorMade SIM2 Max 25° (lady )
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 7.980.000,00 ₫ Còn 6.384.000,00 ₫
 2. Gậy golf Rescue TaylorMade SIM2 Max
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 7.980.000,00 ₫ Còn 6.384.000,00 ₫
 3. Gậy golf rescue Majesty Prestigo XI
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 22.880.000,00 ₫ Còn 20.592.000,00 ₫
 4. Gậy golf Rescues Honma TR21
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.000.000,00 ₫ Còn 7.650.000,00 ₫
 5. Gậy golf Rescues Ping G425
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8.800.000,00 ₫ Còn 7.480.000,00 ₫
 6. Gậy golf hybrid Titleist U510
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 7.680.000,00 ₫ Còn 6.144.000,00 ₫
 7. Gậy golf rescue Majesty Royal SP
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 14.180.000,00 ₫ Còn 9.217.000,00 ₫
 8. Gậy golf rescue TaylorMade SIM Max (5L/lady)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 7.680.000,00 ₫ Còn 4.992.000,00 ₫
 9. Gậy golf hybrid XXIO 11
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 7.330.000,00 ₫ Còn 5.864.000,00 ₫
 10. Gậy golf utility HONMA New Beres 07 5Sao
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 104.600.000,00 ₫ Còn 88.910.000,00 ₫
 11. Gậy golf utility HONMA New Beres 07 4Sao
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 31.600.000,00 ₫ Còn 26.860.000,00 ₫
 12. Gậy golf utility HONMA New Beres 07 3Sao
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 12.600.000,00 ₫ Còn 10.710.000,00 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 15)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần