Putter

Gậy Putter (hay còn là gậy gạt) có tầm quan trọng rất cao bởi đây là cây gậy cuối cùng dúng để đánh vào hố khi đang ở trong vùng Green.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 96)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Gậy golf putter Ping Harwood 34 2021
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 12.300.000,00 ₫ Còn 10.455.000,00 ₫
 2. Gậy golf putter Ping CA 70 2021
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8.000.000,00 ₫ Còn 6.800.000,00 ₫
 3. Gậy golf putter Scotty Cameron Champion Choice FLOWBACK 5.5 (LMT)
  Chưa được đánh giá
  20.230.000,00 ₫
 4. Gậy golf putter Scotty Cameron Champion Choice Newport (LMT)
  Chưa được đánh giá
  20.230.000,00 ₫
 5. Gậy golf putter Scotty Cameron Champion Choice Newport 2.0 (LMT)
  Chưa được đánh giá
  20.230.000,00 ₫
 6. Gậy golf putter Odyssey 2 Ball Ten S Triple Track JV
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.500.000,00 ₫ Còn 8.550.000,00 ₫
 7. Gậy golf putter Odyssey 2 Ball Ten S Line JV
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.500.000,00 ₫ Còn 8.550.000,00 ₫
 8. Gậy golf putter Ping Tyne C 2021
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8.500.000,00 ₫ Còn 7.225.000,00 ₫
 9. Gậy golf putter Ping OSLO H 2021
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8.500.000,00 ₫ Còn 7.225.000,00 ₫
 10. Gậy golf putter Ping Fetch 2021
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8.500.000,00 ₫ Còn 7.225.000,00 ₫
 11. Gậy golf putter Ping Tyne 4 2021
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8.500.000,00 ₫ Còn 7.225.000,00 ₫
 12. Gậy golf putter Ping DS 72 2021
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8.000.000,00 ₫ Còn 6.800.000,00 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 96)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần