Putter

Gậy Putter (hay còn là gậy gạt) có tầm quan trọng rất cao bởi đây là cây gậy cuối cùng dúng để đánh vào hố khi đang ở trong vùng Green.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 68)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Gậy golf putter Honma HP-2003
  Chưa được đánh giá
  5.050.000,00 ₫
 2. Gậy golf Putter TaylorMade SPD GT SV/BK AS CS
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.880.000,00 ₫ Còn 10.098.000,00 ₫
 3. Gậy golf Putter TaylorMade SPD GT BK/BK AS #3
  Chưa được đánh giá
  10.098.000,00 ₫
 4. Gậy golf Putter TaylorMade  SPD GT SB BK Splitback
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.980.000,00 ₫ Còn 8.483.000,00 ₫
 5. Gậy golf Putter TaylorMade SPD GT Notchback SV
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.980.000,00 ₫ Còn 8.483.000,00 ₫
 6. Gậy golf putter Scotty Cameron Holiday Limited
  Chưa được đánh giá
  31.690.000,00 ₫
 7. Gậy golf putter XXIO12 Milled Blade
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 7.810.000,00 ₫ Còn 7.029.000,00 ₫
 8. Gậy golf putter Honma Beres P-308 4S GOLD
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 42.500.000,00 ₫ Còn 36.125.000,00 ₫
 9. Gậy golf putter Scotty Cameron 9.5 Triple Black 2021 (LMT)
  Chưa được đánh giá
  29.700.000,00 ₫
 10. Gậy golf putter Odyssey Ten S Triple Track
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.500.000,00 ₫ Còn 8.550.000,00 ₫
 11. Gậy golf putter Odyssey Ten Triple Track
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.500.000,00 ₫ Còn 8.550.000,00 ₫
 12. Gậy golf putter Odyssey 2 Ball Ten Triple Track
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.500.000,00 ₫ Còn 8.550.000,00 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 68)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần