Iron

Gậy sắt được dùng cho những cú đánh với khoảng cách ngắn hơn như là phát bóng trên đường golf par 3 hay đánh quanh green. Đầu gậy được làm bằng thép hoặc sắt.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 66)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bộ gậy sắt golf TaylorMade P790 Garibaldi Graphite (7 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 46,280,000 ₫ Còn 37,024,000 ₫
 2. Bộ gậy sắt golf TaylorMade Garibaldi NS NEO 950 (7 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 40,880,000 ₫ Còn 32,704,000 ₫
 3. Bộ gậy sắt golf TaylorMade P790 Garibaldi Modus 105 (7 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 40,880,000 ₫ Còn 32,704,000 ₫
 4. Bộ gậy sắt Callaway APEX Pro 21 DG S200 ( 6 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 36,300,000 ₫ Còn 29,040,000 ₫
 5. Bộ gậy sắt golf Mizuno JPX 921 HMP Proejct X LZ Black ( 7 gậy )
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 24,500,000 ₫ Còn 19,600,000 ₫
 6. Bộ gậy sắt golf Mizuno JPX 921 HMP Proejct X LZ Black ( 6 gậy )
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 21,000,000 ₫ Còn 16,800,000 ₫
 7. Bộ gậy sắt golf Mizuno JPX 921 Hot Metal JPX Mi-1 ( 8 gậy )
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 28,000,000 ₫ Còn 22,400,000 ₫
 8. Bộ gậy sắt golf Mizuno JPX 921 Hot Metal JPX Mi-1 ( 6 gậy )
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 21,000,000 ₫ Còn 16,800,000 ₫
 9. Bộ gậy sắt golf Mizuno JPX 921 Hot Metal NS950GH HT ( 9 gậy )
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 31,500,000 ₫ Còn 25,200,000 ₫
 10. Bộ gậy sắt golf Mizuno JPX 921 Hot Metal NS950GH HT ( 8 gậy )
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 28,000,000 ₫ Còn 22,400,000 ₫
 11. Bộ gậy sắt golf Mizuno JPX 921 Hot Metal NS950GH HT ( 7 gậy )
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 24,500,000 ₫ Còn 19,600,000 ₫
 12. Bộ gậy sắt golf Mizuno JPX 921 Hot Metal NS950GH HT ( 6 gậy )
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 21,000,000 ₫ Còn 16,800,000 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 66)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần