Iron

Gậy sắt được dùng cho những cú đánh với khoảng cách ngắn hơn như là phát bóng trên đường golf par 3 hay đánh quanh green. Đầu gậy được làm bằng thép hoặc sắt.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 60)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bộ gậy sắt golf TaylorMade P790 KBS Tour Lite (7 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 42.880.000,00 ₫ Còn 36.448.000,00 ₫
 2. Bộ gậy sắt golf HONMA TW757 VX Modus 3 Tour (7gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 40.800.000,00 ₫ Còn 34.680.000,00 ₫
 3. Bộ gậy sắt golf HONMA TW757 Vx Vizard (8 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 53.800.000,00 ₫ Còn 45.730.000,00 ₫
 4. Bộ gậy sắt golf HONMA TW757 P Vizard (8 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 49.800.000,00 ₫ Còn 42.330.000,00 ₫
 5. Bộ gậy sắt golf Mizuno JPX921 Hot Metal JPX Mi-1 (7 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 24.500.000,00 ₫ Còn 19.600.000,00 ₫
 6. Bộ gậy sắt golf Mizuno JPX921 Hot Metal JPX Mi-1 (6gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 21.000.000,00 ₫ Còn 16.800.000,00 ₫
 7. Bộ gậy sắt golf Mizuno JPX921 Hot Metal NS950GH HT (7gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 24.500.000,00 ₫ Còn 19.600.000,00 ₫
 8. Bộ gậy sắt golf Mizuno JPX921 Hot Metal NS950GH HT (8gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 28.000.000,00 ₫ Còn 22.400.000,00 ₫
 9. Bộ gậy sắt golf Mizuno JPX921 Hot Metal NS950GH HT (6gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 21.000.000,00 ₫ Còn 16.800.000,00 ₫
 10. Bộ gậy sắt golf Mizuno JPX921 Forged NSpro 950 (8 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 32.800.000,00 ₫ Còn 26.240.000,00 ₫
 11. Bộ gậy sắt golf Mizuno IR JPX921 Forged DG120 S200 (7gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 28.700.000,00 ₫ Còn 22.960.000,00 ₫
 12. Bộ gậy sắt golf PING I525 Graphite (7 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 46.500.000,00 ₫ Còn 37.200.000,00 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 60)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần