Fairway

Gậy fairway là tên gọi khác của gậy gỗ trong golf , gậy gỗ được dùng trên Fairway nên cái tên gậy fairway bắt nguồn từ đây. Các loại gậy fairway thường được đánh số bao gồm 3, 5.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 18)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Gậy golf fairway Callaway Epic Max
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 10.500.000,00 ₫ Còn 8.400.000,00 ₫
 2. Gậy golf Fairway Titleist TSI1
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8.935.000,00 ₫ Còn 7.594.750,00 ₫
 3. Gậy golf fairway Mizuno ST-Z Tour AD GM-210
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 7.500.000,00 ₫ Còn 6.000.000,00 ₫
 4. Gậy golf fairway Callaway Epic Speed
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 10.500.000,00 ₫ Còn 8.400.000,00 ₫
 5. Gậy golf fairway TaylorMade SIM2 Max
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.680.000,00 ₫ Còn 7.744.000,00 ₫
 6. Gậy golf fairway Majesty Prestigo XI
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 37.680.000,00 ₫ Còn 33.912.000,00 ₫
 7. Gậy golf fairway Titleist TSi2
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8.940.000,00 ₫ Còn 7.599.000,00 ₫
 8. Gậy golf fairway Honma TR21
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 10.000.000,00 ₫ Còn 8.500.000,00 ₫
 9. Gậy golf fairway PING G425 SFT
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.500.000,00 ₫ Còn 8.640.000,00 ₫
 10. Gậy golf fairway PING G425 Max
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.500.000,00 ₫ Còn 9.200.000,00 ₫
 11. Gậy golf fairway HONMA New Beres 07 5Sao
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 117.600.000,00 ₫ Còn 94.080.000,00 ₫
 12. Gậy golf fairway Majesty Royal SP
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 17.280.000,00 ₫ Còn 11.232.000,00 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 18)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần