Fairway

Gậy fairway là tên gọi khác của gậy gỗ trong golf , gậy gỗ được dùng trên Fairway nên cái tên gậy fairway bắt nguồn từ đây. Các loại gậy fairway thường được đánh số bao gồm 3, 5.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 20)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Gậy golf Fairway Titleist TSI1
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8,935,000 ₫ Còn 7,594,750 ₫
 2. Gậy golf fairway Mizuno ST-Z Tour AD GM-210
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 7,500,000 ₫ Còn 6,000,000 ₫
 3. Gậy golf fairway Callaway Epic Speed
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 10,500,000 ₫ Còn 8,400,000 ₫
 4. Gậy golf fairway TaylorMade SIM2 Max
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9,680,000 ₫ Còn 7,744,000 ₫
 5. Gậy golf fairway Majesty Prestigo XI
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 37,680,000 ₫ Còn 33,912,000 ₫
 6. Gậy golf fairway Titleist TSi2
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8,940,000 ₫ Còn 7,599,000 ₫
 7. Gậy golf fairway Honma TR21
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 10,000,000 ₫ Còn 8,500,000 ₫
 8. Gậy golf fairway PING G425 SFT
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 10,800,000 ₫ Còn 9,180,000 ₫
 9. Gậy golf fairway PING G425 Max
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 10,800,000 ₫ Còn 9,180,000 ₫
 10. Gậy golf fairway HONMA New Beres 07 5Sao
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 104,600,000 ₫ Còn 88,910,000 ₫
 11. Gậy golf fairway Majesty Royal SP
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 17,280,000 ₫ Còn 11,232,000 ₫
 12. Gậy golf fairway TaylorMade SIM Max (lady)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9,280,000 ₫ Còn 5,568,000 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 20)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần