Wedges

Gậy Wedge là gậy chủ yếu dùng để đánh bóng lại gần hoặc ra khỏi vùng Bunker. Loại gậy này tạo ra những cú đánh ngắn nhưng cao.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 32)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Gậy golf wedge TaylorMade MG Hi Toe 3
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 5.980.000 ₫ Còn 5.083.000 ₫
 2. Gậy golf wedge Titleist SM9 AMT Black Onyx S300
  Chưa được đánh giá
  6.450.000 ₫
 3. Gậy golf wedge Titleist SM9 NS Pro 880 AMC
  Chưa được đánh giá
  6.450.000 ₫
 4. Gậy golf wedge Ping Glide 4.0
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 5.950.000 ₫ Còn 5.355.000 ₫
 5. Gậy golf wedge Cleveland CBX Zipcore TS Stell
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 4.050.000 ₫ Còn 3.645.000 ₫
 6. Gậy golf wedge Cleveland RTX Deep Forged M105
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 4.300.000 ₫ Còn 3.870.000 ₫
 7. Gậy golf wedge Titleist SM9 Tour Chrome
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 5.340.000 ₫ Còn 4.539.000 ₫
 8. Gậy golf wedge Titleist Works Vokey Limited
  Chưa được đánh giá
  8.000.000 ₫
 9. Gậy golf wedges Majesty W-Moment (W)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 6.980.000 ₫ Còn 6.282.000 ₫
 10. Gậy golf wedges Majesty W-Moment (W)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 6.980.000 ₫ Còn 6.282.000 ₫
 11. Gậy golf wedge Mizuno T22 Copper 950GH NEO
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 4.150.000 ₫ Còn 3.320.000 ₫
 12. Gậy golf wedge Mizuno T22 Satin 950GH NEO
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 4.150.000 ₫ Còn 3.320.000 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 32)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần