Rescue/Hybrid/Utility

 Gậy Rescue còn có tên gọi khác là gậy Hybrid,Utility, nó còn chứa cả các tính năng của Irons (gậy sắt) và fairway woods (gậy gỗ) nữa.Gậy Rescue là loại gậy hiện đại, thay thế cho gậy 3 và 4 sắt. 

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 23)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Gậy golf Callaway HY Rogue ST Max
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.280.000 ₫ Còn 7.888.000 ₫
 2. Gậy golf utility HONMA TW757 BK Vizard
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.000.000 ₫ Còn 8.100.000 ₫
 3. Gậy golf rescus TaylorMade Stealth Plus
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.800.000 ₫ Còn 7.840.000 ₫
 4. Gậy golf rescue TaylorMade Stealth
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.120.000 ₫ Còn 6.840.000 ₫
 5. Gậy golf hybrid XXIO 12
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 7.980.000 ₫ Còn 6.384.000 ₫
 6. Gậy golf utility HONMA Beres 08 Aizu 5sao
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 132.200.000 ₫ Còn 112.370.000 ₫
 7. Gậy golf utility HONMA Beres 08 Aizu 4sao
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 39.700.000 ₫ Còn 33.745.000 ₫
 8. Gậy golf utility HONMA Beres 08 Aizu 3sao
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 16.800.000 ₫ Còn 13.440.000 ₫
 9. Gậy golf utility HONMA Beres 08 Aizu 2sao
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 13.200.000 ₫ Còn 11.220.000 ₫
 10. Gậy golf hybrid Titleist U505II
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8.100.000 ₫ Còn 6.885.000 ₫
 11. Gậy golf hybrid Callaway Apex
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8.500.000 ₫ Còn 6.800.000 ₫
 12. Gậy golf utility Mizuno 20CLK TOUR AD GM-200
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 6.270.000 ₫ Còn 5.016.000 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 23)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần