Rescue/Hybrid/Utility

 Gậy Rescue còn có tên gọi khác là gậy Hybrid,Utility, nó còn chứa cả các tính năng của Irons (gậy sắt) và fairway woods (gậy gỗ) nữa.Gậy Rescue là loại gậy hiện đại, thay thế cho gậy 3 và 4 sắt. 

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 17)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng tăng dần
 1. Gậy golf recuse TaylorMade Qi10 Max AS TM60
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 10.195.000 ₫ Còn 8.156.000 ₫
 2. Gậy golf hybrid XXIO XX13
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8.540.000 ₫ Còn 6.832.000 ₫
 3. Gậy golf utility Titleist U505 3G RH TEN BLU 65
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8.750.000 ₫ Còn 7.437.500 ₫
 4. Gậy golf hybrid Titleist HY TSR3
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.545.000 ₫ Còn 8.113.250 ₫
 5. Gậy golf hybrid Titleist HY TSR2
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.545.000 ₫ Còn 8.113.250 ₫
 6. Gậy golf recuse TaylorMade Stealth 2
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.980.000 ₫ Còn 5.988.000 ₫
 7. Gậy golf Rescues Ping G430
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.950.000 ₫ Còn 6.965.000 ₫
 8. Gậy golf utility HONMA TW757 BK Vizard
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.000.000 ₫ Còn 8.100.000 ₫
 9. Gậy golf rescue TaylorMade Stealth
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 9.280.000 ₫ Còn 3.712.000 ₫
 10. Gậy golf hybrid XXIO 12
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 7.980.000 ₫ Còn 4.788.000 ₫
 11. Gậy golf utility HONMA Beres 08 Aizu 3sao
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 16.800.000 ₫ Còn 10.080.000 ₫
 12. Gậy golf utility HONMA Beres 08 Aizu 2sao
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 13.200.000 ₫ Còn 7.920.000 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 17)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng tăng dần