Putter

Gậy Putter (hay còn là gậy gạt) có tầm quan trọng rất cao bởi đây là cây gậy cuối cùng dúng để đánh vào hố khi đang ở trong vùng Green.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 72)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Gậy Honma Putter PP-201 3Sao Black
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 18.150.000 ₫ Còn 15.427.500 ₫
 2. Gậy Honma Putter PP-201 Black Steel
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 13.700.000 ₫ Còn 11.645.000 ₫
 3. Gậy Honma Putter PP-201 Platinum Steel
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 13.700.000 ₫ Còn 11.645.000 ₫
 4. Gậy Honma Putter PP-202 Platinum steel
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 13.700.000 ₫ Còn 11.645.000 ₫
 5. Gậy golf putter Honma Beres P-308 GOLD HP-D7N
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 23.200.000 ₫ Còn 19.720.000 ₫
 6. Gậy golf putter Honma Beres P-303 Black HP-D7N
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 14.500.000 ₫ Còn 12.325.000 ₫
 7. Gậy golf putter Honma Beres P-308 Black HP-D7N
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 14.500.000 ₫ Còn 12.325.000 ₫
 8. Gậy golf putter Honma Beres P-308 3S Black
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 19.200.000 ₫ Còn 16.320.000 ₫
 9. Gậy golf putter Honma Beres P-303 GOLD HP-D7N
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 23.200.000 ₫ Còn 19.720.000 ₫
 10. Gậy golf putter Honma Beres P-303 3S Black
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 19.200.000 ₫ Còn 16.320.000 ₫
 11. Gậy golf putter Honma Beres P-303 3S GOLD
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 30.000.000 ₫ Còn 25.500.000 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 72)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần