Putter

Gậy Putter (hay còn là gậy gạt) có tầm quan trọng rất cao bởi đây là cây gậy cuối cùng dúng để đánh vào hố khi đang ở trong vùng Green.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 91)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Gậy golf putter Scotty Cameron Phantom X11.5 2022
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 13.340.000 ₫ Còn 12.006.000 ₫
 2. Gậy golf putter Scotty Cameron Phantom X11 2022
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 13.340.000 ₫ Còn 12.006.000 ₫
 3. Gậy golf Putter TaylorMade SPD GT RD/BK AS SB
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.880.000 ₫ Còn 10.098.000 ₫
 4. Gậy golf Putter TaylorMade SPD GT BK AS SB
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.880.000 ₫ Còn 10.098.000 ₫
 5. Gậy golf Putter TaylorMade SPD GT RD/BK AS #3
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.880.000 ₫ Còn 10.098.000 ₫
 6. Gậy golf Putter TaylorMade SPD GT WH/LB AS SB (lady)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.880.000 ₫ Còn 10.098.000 ₫
 7. Gậy golf putter Ping PLD Milled Prime Anser MTTE BLK
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 12.950.000 ₫ Còn 11.655.000 ₫
 8. Gậy golf putter Ping PLD Milled Prime Tyne 4 MTTE BLK
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 12.950.000 ₫ Còn 11.655.000 ₫
 9. Gậy golf putter Ping PLD Milled DS72 Satin
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 12.950.000 ₫ Còn 11.655.000 ₫
 10. Gậy golf putter Ping PLD Milled Anser 2 Satin
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 12.950.000 ₫ Còn 11.655.000 ₫
 11. Gậy golf putter Scotty Cameron Phantom X5.5 2022
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 13.340.000 ₫ Còn 12.006.000 ₫
 12. Gậy golf putter Scotty Cameron Phantom X5 2022
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 13.340.000 ₫ Còn 12.006.000 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 91)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần