Iron

Gậy sắt được dùng cho những cú đánh với khoảng cách ngắn hơn như là phát bóng trên đường golf par 3 hay đánh quanh green. Đầu gậy được làm bằng thép hoặc sắt.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 63)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bộ gậy sắt Titleist T300II Zelos 8 ( 7 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 35.670.000 ₫ Còn 32.103.000 ₫
 2. Bộ gậy sắt golf Titleist T300 Nspro 850GH (7gậy)
  Chưa được đánh giá
  42.830.000 ₫
 3. Bộ gậy sắt golf TaylorMade P790 Garibaldi NS950 NEO (7 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 40.140.000 ₫ Còn 36.126.000 ₫
 4. Bộ gậy sắt golf Honma TW757B DG S200 (7 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 36.900.000 ₫ Còn 31.365.000 ₫
 5. Bộ gậy sắt golf Titleist T200II Zelos 8 (7 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 45.500.000 ₫ Còn 40.950.000 ₫
 6. Bộ gậy sắt golf Titleist T100SII Steel (7 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 42.890.000 ₫ Còn 36.457.000 ₫
 7. Bộ gậy sắt golf HONMA TW757 P Vizard (7 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 43.575.000 ₫ Còn 37.039.000 ₫
 8. Bộ gậy sắt golf Callaway Rogue ST Max Graphite( 6 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 35.700.000 ₫ Còn 30.345.000 ₫
 9. Bộ gậy sắt golf HONMA TW757 P NSP950 NEO (8 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 42.300.000 ₫ Còn 38.070.000 ₫
 10. Bộ gậy sắt golf HONMA TW757 P NSP950 NEO (7 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 37.000.000 ₫ Còn 33.300.000 ₫
 11. Bộ gậy sắt golf TaylorMade P790 KBS Tour Lite (7 gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 42.880.000 ₫ Còn 38.592.000 ₫
 12. Bộ gậy sắt golf HONMA TW757 VX Modus 3 Tour (8gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 42.200.000 ₫ Còn 35.870.000 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 63)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần