Fairway

Gậy fairway là tên gọi khác của gậy gỗ trong golf , gậy gỗ được dùng trên Fairway nên cái tên gậy fairway bắt nguồn từ đây. Các loại gậy fairway thường được đánh số bao gồm 3, 5.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 20)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng tăng dần
 1. Gậy golf TaylorMade fairway Qi10 AS TM50
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.860.000 ₫ Còn 9.488.000 ₫
 2. Gậy golf TaylorMade fairway Qi10 Max AS TM50
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.860.000 ₫ Còn 9.488.000 ₫
 3. Gậy golf fairway XXIO XX13
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.500.000 ₫ Còn 9.200.000 ₫
 4. Gậy golf TaylorMade fairway Stealth 2SPD NX GR6
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 20.980.000 ₫ Còn 12.588.000 ₫
 5. Gậy golf TaylorMade fairway Stealth 2 HD
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 12.380.000 ₫ Còn 7.428.000 ₫
 6. Gậy golf TaylorMade fairway Stealth 2
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 12.380.000 ₫ Còn 7.428.000 ₫
 7. Gậy golf fairway PING G430 SFT
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 12.000.000 ₫ Còn 8.400.000 ₫
 8. Gậy golf fairway PING G430 Max
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 12.000.000 ₫ Còn 8.400.000 ₫
 9. Gậy golf Fairway Titleist TSR2
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.100.000 ₫ Còn 9.435.000 ₫
 10. Gậy golf fairway Callaway Rogue ST Max
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.000.000 ₫ Còn 9.350.000 ₫
 11. Gậy golf fairway Honma TW757 BK Vizard
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 10.700.000 ₫ Còn 9.630.000 ₫
 12. Gậy golf fairway TaylorMade Stealth Plus
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 14.020.000 ₫ Còn 8.412.000 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 20)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng tăng dần