Fairway

Gậy fairway là tên gọi khác của gậy gỗ trong golf , gậy gỗ được dùng trên Fairway nên cái tên gậy fairway bắt nguồn từ đây. Các loại gậy fairway thường được đánh số bao gồm 3, 5.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 27)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Gậy golf fairway Callaway Rogue ST Max
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.000.000 ₫ Còn 9.350.000 ₫
 2. Gậy golf fairway Honma TW757 BK Vizard
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 10.700.000 ₫ Còn 9.630.000 ₫
 3. Gậy golf fairway TaylorMade Stealth Plus
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 14.020.000 ₫ Còn 11.216.000 ₫
 4. Gậy golf fairway TaylorMade Stealth MCA Diamana PD6S
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 22.580.000 ₫ Còn 18.064.000 ₫
 5. Gậy golf fairway TaylorMade Stealth Fujikura Speeder NX6S
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 22.990.000 ₫ Còn 18.392.000 ₫
 6. Gậy golf fairway TaylorMade Stealth GD Tour AD UB6S
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 22.990.000 ₫ Còn 18.392.000 ₫
 7. Gậy golf fairway TaylorMade Stealth
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 10.800.000 ₫ Còn 8.640.000 ₫
 8. Gậy golf fairway XXIO 12
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 10.990.000 ₫ Còn 8.792.000 ₫
 9. Gậy golf fairway Honma Beres 08 Aizu 5sao
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 132.200.000 ₫ Còn 112.370.000 ₫
 10. Gậy golf fairway Honma Beres 08 Aizu 4sao
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 42.100.000 ₫ Còn 35.785.000 ₫
 11. Gậy golf fairway HONMA Beres 08 Aizu 2sao
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 15.700.000 ₫ Còn 13.345.000 ₫
 12. Gậy golf fairway HONMA Beres 08 Aizu 3sao
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 19.300.000 ₫ Còn 16.405.000 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 27)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần