Fairway

Gậy fairway là tên gọi khác của gậy gỗ trong golf , gậy gỗ được dùng trên Fairway nên cái tên gậy fairway bắt nguồn từ đây. Các loại gậy fairway thường được đánh số bao gồm 3, 5.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 32)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng tăng dần
 1. Gậy golf fairway PXG Black Ops
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 12.500.000 ₫ Còn 10.000.000 ₫
 2. Gậy golf fairway Honma Beres 09 4S
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 38.500.000 ₫ Còn 32.725.000 ₫
 3. Gậy golf fairway Honma Beres 09 3S
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 18.200.000 ₫ Còn 15.470.000 ₫
 4. Gậy golf TaylorMade fairway Qi10 AS TM50
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.860.000 ₫ Còn 9.488.000 ₫
 5. Gậy golf TaylorMade fairway Qi10 Max AS TM50
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.860.000 ₫ Còn 9.488.000 ₫
 6. Gậy golf fairway XXIO XX13
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.500.000 ₫ Còn 9.200.000 ₫
 7. Gậy golf TaylorMade fairway Stealth 2SPD NX GR6
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 20.980.000 ₫ Còn 12.588.000 ₫
 8. Gậy golf TaylorMade fairway Stealth 2 HD
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 12.380.000 ₫ Còn 7.428.000 ₫
 9. Gậy golf TaylorMade fairway Stealth 2
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 12.380.000 ₫ Còn 7.428.000 ₫
 10. Gậy golf fairway PING G430 SFT
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 12.000.000 ₫ Còn 8.400.000 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 32)

Trang
Back to top
Thiết lập theo hướng tăng dần