Driver

Gậy Driver hay còn gọi là gỗ 1 là gậy giúp bạn đánh bóng. Gậy Driver là loại gậy có đầu gậy to nhất và cứng nhất. Gậy được dùng để phát bóng với sự hỗ trợ của Tee tại khu vực xuất phát.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 39)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Gậy golf driver Titleist TSR4
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 18.330.000 ₫ Còn 15.581.000 ₫
 2. Gậy golf driver Titleist TSR3
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 18.330.000 ₫ Còn 15.581.000 ₫
 3. Gậy golf driver Titleist TSR2
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 18.330.000 ₫ Còn 15.581.000 ₫
 4. Gậy golf driver Honma TW757 Type-S Vizard 757 Blk
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 18.500.000 ₫ Còn 16.650.000 ₫
 5. Gậy golf driver Callaway Rogue ST Max
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 18.900.000 ₫ Còn 16.065.000 ₫
 6. Gậy golf driver Honma TW757 Type-D Vizard 757 Blk
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 18.500.000 ₫ Còn 16.650.000 ₫
 7. Gậy golf driver TaylorMade Stealth Mitsubishi Diamana PD 60S
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 26.000.000 ₫ Còn 20.800.000 ₫
 8. Gậy golf driver TaylorMade Stealth Fujikura Speeder NX TP 60S
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 26.000.000 ₫ Còn 20.800.000 ₫
 9. Gậy golf driver TaylorMade Stealth GD Tour AD UB 6S
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 26.000.000 ₫ Còn 20.800.000 ₫
 10. Gậy golf driver TaylorMade Stealth Plus Hzrdus Smoke RDX Red
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 19.520.000 ₫ Còn 15.616.000 ₫
 11. Gậy golf driver TaylorMade Stealth Super ST MCA Kaili Wht
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 19.880.000 ₫ Còn 15.904.000 ₫
 12. Gậy golf driver TaylorMade Stealth Core Aldila Ascent Red 60
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 18.880.000 ₫ Còn 15.104.000 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 39)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần