Chính sách bảo hành

 

Thời gian bảo hành

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng kể từ ngày mua và chỉ được bảo hành một lần. Sản phẩm đã bảo hành sẽ không được cấp lại phiếu bảo hành.

 

Điều kiện bảo hành

Gậy sẽ được bảo hành nếu xảy ra lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất. Việc bảo hành sẽ được thực hiện tại Singapore (đối với sản phẩm TaylorMade, Cleveland và Callaway), Nhật Bản (đối với sản phẩm Honma, Mizuno) hoặc Việt Nam (đối với sản phẩm Nikegolf).

Đối với sản phẩm Mizuno, hosel (cổ gậy) là phần duy nhất được bảo hành.

TAT Golf không chị trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau:

  • Gậy bị nứt, gãy do sử dụng sai, va chạm vào vật cứng, đập gậy, quăng gậy, bị đè gãy, tai nạn trong vận chuyển…
  • Gậy đã bị chỉnh sửa (ví dụ: thay đổi loft angle, lie angle, thay cán gậy) và việc chỉnh sửa không được thực hiện bởi nhân viên của TAT Golf.
  • Làm mất phiếu bảo hành, cạo sửa, làm mờ số seri ghi trên phiếu bảo hành.

 

Hãng sản xuất có toàn quền quyết định liệu một sản phẩm có được bảo hành hay không, cũng như cách thức bảo hành: (1) Sửa chữa; (2) Thay thế.